zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

                                                                   OGŁOSZENIE

Zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk

W związku z realizowanym projektem pn. ,,Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk”, Gmina Puńsk informuje o możliwości zakupu i montażu zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk- zestaw kolektorów słonecznych obejmuje 3 kolektory wraz zasobnikiem wody ciepłej o pojemności 400l. Planowane miejsce montażu kolektorów- dach budynku mieszkalnego, termin instalacji do końca lipca 2020 r. Łączny wkład mieszkańca 4.604,20 zł.
Zainteresowanych mieszkańców ww. inwestycją prosimy o kontakt pod numerem 875161082.

drukuj 

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego –
  przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w wysokości 20.000 zł


W dniu 28 listopada 2019 r. podpisano umowę pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Puńsk na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Puńsk i OSP Smolany.

W ramach dotacji, którą przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego  w wysokości 20.000 zł zakupiono:
Dla OSP Puńsk:
- pilarka spalinowa 550XP Markll + zestaw i akcesoria do obsługi pilarki
- buty strażackie – 3 pary
- rękawice strażackie – 6 par
- myjka do węży – 1 szt.

 Dla OSP Smolany:
- skafander Aquatic – 2 szt.
- hełm strażacki – 6 szt.
- kołowrót ratowniczy – 1 szt.
- boja SP – Ratownicza – 1 szt.

19.12.2019

[ inne aktualności ]CIT

BIP