zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

        

drukuj 

Zaproszenie na spotkanie informacyjno – szkoleniowe
Projekty współfinansowane ze środków EFS

w dniu 14.11.2019


W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkania dotyczyć będą naborów wniosków dofinasowanych ze środków EFS:
Godz. 10:00
- Typ projektu 4 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej,
- Typ projektu 5 – Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR,

Godz. 13:00

- Typ projektu nr 9 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności,
- Typ projektu nr 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Na spotkaniach omawiane będą:
- podstawowe aspekty prawne ubiegania się o dotacje,
- tryb oceny i wyboru projektów,
- sposób przygotowania i składania wniosków ,
- najczęściej popełniane przez beneficjentów błędy,
- podstawowe zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie.

Spotkania odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

07.11.2019

[ inne aktualności ]CIT

BIP