zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Aktualności

                                                                   OGŁOSZENIE

Zakup i montaż zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk

W związku z realizowanym projektem pn. ,,Budowa instalacji OZE w prywatnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Puńsk”, Gmina Puńsk informuje o możliwości zakupu i montażu zestawu kolektorów słonecznych na ogrzewanie ciepłej wody na 1 budynku mieszkalnym w Gminie Puńsk- zestaw kolektorów słonecznych obejmuje 3 kolektory wraz zasobnikiem wody ciepłej o pojemności 400l. Planowane miejsce montażu kolektorów- dach budynku mieszkalnego, termin instalacji do końca maja 2020 r. Łączny wkład mieszkańca 4.604,20 zł.
Zainteresowanych mieszkańców ww. inwestycją prosimy o kontakt pod numerem 875161082.

drukuj 

Z A W I A D O M I E N I E
o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684, 1504)
Wójt Gminy Puńsk
z a w i a d a m i a


o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do głosowania w dniu 20 września 2019 r., dotyczącego wyborów posłów do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polski zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 23 września do 07 października 2019 r. w Urzędzie Gminy Puńsk, Ewidencja Ludności, pok. nr 2 (parter) w godzinach pracy Urzędu Gminy t.j.: od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.
Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy, który zawiera dane umożliwiające ustalenie jego tożsamości w spisie.

Wójt Gminy Puńsk
Witold Liszkowski

20.09.2019

[ inne aktualności ]CIT

BIP