zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

17.10.2016

Czytaj dalej...

»

Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

13.10.2016

29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października 2016 r.

»

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

11.10.2016

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Wójt Gminy Puńsk ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Puńsk Trzeci przetarg odbędzie się dnia 18 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk (I piętro).

Lp. 1.
Oznaczenie nieruchomości: Teren produkcyjny, obręb Oszkinie
Numer działki: 
176 i 177
Powierzchnia łączna: 1,9400 ha
Numer księgi wieczystej: SU1N/00011277/1
Cena wywoławcza: 47.700 zł + 23 %VAT
Wysokość wadium: 5.000 zł
Postąpienie minimalne: 480,00 zł
Opis: przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana, porośnięta pojedynczymi krzewami. Oddalona od stacji kolejowej o ok. 300 m. Grunty klasy: RVI – 1,9400 ha.


Lp. 2.
Oznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 1, obręb: Przystawańce
Numer działki: 108/2
Powierzchnia łączna: Powierzchnia użytkowa 88,45 m2 plus pomieszczenia przynależne o powierzchni 10,60 m2.
Numer księgi wieczystej: SU1N/00011719/2
Cena wywoławcza: 17.000 zł
Wysokość wadium: 2.000 zł
Postąpienie minimalne: 170,00 zł


Lp. 3.
Oznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 2, obręb: Przystawańce
Numer działki: 108/2
Powierzchnia łączna: Powierzchnia użytkowa 73,00 m2 plus pomieszczenia przynależne
o powierzchni 15,55 m2.
Numer księgi wieczystej: SU1N/00011719/2
Cena wywoławcza: 55.000 zł
Wysokość wadium: 5.000 zł
Postąpienie minimalne: 550 zł
Opis: Lokal położony na pierwszym piętrze w budynku oświatowo –mieszkalnym na działce o powierzchni 0,4044 ha. Udział przynależny w częściach wspólnych budynku i działki wynosi 8855/68547. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, 2 łazienek, 3 składówek, przedpokoju i piwnicy.


Lp. 4.
Oznaczenie nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 3 obręb: Przystawańce
Numer działki: 108/2
Powierzchnia łączna: Powierzchnia użytkowa 55,60 m2 plus pomieszczenia przynależne
o powierzchni 11,85 m2.
Numer księgi wieczystej: SU1N/00011719/2
Cena wywoławcza: 42.000 zł
Wysokość wadium: 4.000 zł
Postąpienie minimalne: 420 zł
Opis: przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania Lokal położony na pierwszym piętrze w budynku oświatowo – mieszkalnym na działce o powierzchni 0,4044 ha. Udział przynależny w częściach wspólnych budynku i działki wynosi 6745/68547. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni,
łazienki, składówki, przedpokoju i piwnicy.

Dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, cenę nieruchomości, którą jest zobowiązany zapłacić nabywca, ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 kwietnia 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg odbył się w dniu 24 czerwca 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg odbędzie się dnia 18 listopada 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk (I piętro).
W przetargu mogą brać udział zainteresowani, którzy w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. wpłacą wadium w pieniądzu na konto tut. Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Sejny Oddział Puńsk nr 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039.
Wniesione wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

»

11.10.2016

20.09.2016

W związku z uruchomieniem od dnia 16 września 2016 r. mechanizmu „Ograniczenie produkcji mleka” informujemy o wydłużeniu pracy Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku:


Sobota ( 17.09.2016) godz. 7.00-15.00
Poniedziałek (19.09.2016) godz. 7.00-18.00
Wtorek (20.09.2016) godz. 7.00-18.00
Środa (21.09.2016) godz. 7.00-12.00*


UWAGA
*W dniu 21.09.2016 o godz. 12.00 kończymy przyjmowanie wniosków zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka

19.09.2016

 

Wójt Gminy Puńsk oraz  Zarząd „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania

zapraszają na spotkanie informacyjne przybliżające tematykę wdrażania Lokalnej  Strategii Rozwoju.

Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie związane z naborami planowanymi w roku 2016 między innymi w obszarach: tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, aktywna integracja społeczna, edukacja przedszkolna i szkolna, edukacja ekologiczna i IT, odnawialne źródła energii.

Spotkanie odbędzie się dnia 21.09.2016 r. o godz. 13.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk,  ul. Mickiewicza 23.

07.09.2016

1 września 2016 r. zaczęła obowiązywać lista bezpłatnych leków dla seniorów. Kampania informacyjna programu o Lekach 75+  i zasadach refundacji leków tak ważnego dla dużej części naszego społeczeństwa jest dostepna na stronie www.75plus.mz.gov.pl

02.09.2016

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego  z dnia 26.08.2016 r. w sprawie zadaniapn. "Budowa międzystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przemysłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica Państwa na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

22.08.2016

Dni Puńska - Zielna 2016

04.08.2016

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables