zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

20.09.2016

W związku z uruchomieniem od dnia 16 września 2016 r. mechanizmu „Ograniczenie produkcji mleka” informujemy o wydłużeniu pracy Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku:


Sobota ( 17.09.2016) godz. 7.00-15.00
Poniedziałek (19.09.2016) godz. 7.00-18.00
Wtorek (20.09.2016) godz. 7.00-18.00
Środa (21.09.2016) godz. 7.00-12.00*


UWAGA
*W dniu 21.09.2016 o godz. 12.00 kończymy przyjmowanie wniosków zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka

19.09.2016

 

Wójt Gminy Puńsk oraz  Zarząd „Suwalsko – Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania

zapraszają na spotkanie informacyjne przybliżające tematykę wdrażania Lokalnej  Strategii Rozwoju.

Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie związane z naborami planowanymi w roku 2016 między innymi w obszarach: tworzenie i rozwój przedsiębiorstw, aktywna integracja społeczna, edukacja przedszkolna i szkolna, edukacja ekologiczna i IT, odnawialne źródła energii.

Spotkanie odbędzie się dnia 21.09.2016 r. o godz. 13.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puńsk,  ul. Mickiewicza 23.

07.09.2016

1 września 2016 r. zaczęła obowiązywać lista bezpłatnych leków dla seniorów. Kampania informacyjna programu o Lekach 75+  i zasadach refundacji leków tak ważnego dla dużej części naszego społeczeństwa jest dostepna na stronie www.75plus.mz.gov.pl

02.09.2016

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego  z dnia 26.08.2016 r. w sprawie zadaniapn. "Budowa międzystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przemysłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędna do jego obsługi - gazociąg Rembelszczyzna - Granica Państwa na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

22.08.2016

Dni Puńska - Zielna 2016

04.08.2016

Zapraszamy do oddania krwi w ambulansie w Puńsku dnia 16.08.2016 r.

04.08.2016

Apel do Rolników o bezpieczne wakacje na wsi

16.06.2016

Apel Presesa KRUS  do Rolników o bezpieczne wakacje na wsi

OGŁOSZENIE O PRACĘ

14.06.2016 »

18.05.2016

OR KRUS w Białymstoku przypomina…

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku przypomina, że wysyłane rolnikom cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonania zapłaty tych należności w ustawowym terminie i wymaganej kwocie, zaś nieotrzymanie przekazu nie zwalnia płatnika składek z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie i w obowiązującym terminie.
Informacja o wysokości składki obowiązującej w danym kwartale zamieszczana jest na stronie internetowej Kasy po adresem: www.krus.gov.pl lub w linku http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/.
Ponadto Kasa informuje, że od stycznia br. wszyscy ubezpieczeni mogą logować się do portalu Kasy – eKRUS pod adresem https://www.ekrus.gov.pl . Portal ten daje możliwość dostępu do informacji o wysokości bieżących składek, a po złożeniu stosownego wniosku w jednostce organizacyjnej Kasy prowadzącej sprawy z zakresu ubezpieczenia, rolnik może między innymi uzyskać dostęp do własnych danych ewidencyjnych, ewidencji okresów podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie, do historii swojego ubezpieczenia, bez konieczności bezpośredniej wizyty w urzędzie.

Elżbieta Swatowska
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Białymstoku


[ wszystkie aktualności ]CIT

BIPhdmi splitter hdmi switch rca home theater system hdmi wall plate ethernet wall plate home theater wall plates cat5 wall plate CUSTOM WALL PLATE CUSTOM CABLES 4K HDMI CABLE wholesale cables