zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-90-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Waldemar Krakowski
tel: (0-87) 5161483
Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

15.07.2014

 

więcej >>>

11.07.2014

Serdecznie zapraszamy na uroczystość obchodów

     80-lecia Ochotniczej  Straży Pożarnej w Puńsku

dnia 12 lipca 2014 r. (sobota)

przy remizie OSP w Puńsku.

 

Program uroczystości:

9:30 – zbiórka przy remizie OSP w Puńsku i przemarsz do kościoła

10:00 – Msza Św. w kościele parafialnym

11:30 – Ceremoniał pożarniczy:

- poświęcenie i wręczenie  sztandaru Ochotniczej Straży  Pożarnej w Puńsku

- wręczenie odznaczeń

- wystąpienie zaproszonych gości

 Patronat honorowy
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

więcej >>>

07.07.2014

Serdecznie zapraszamy 

do wzięcia udziału

w przejeździe segweyami,

które odbędą się

dnia 11 lipca 2014 r.o godz. 14:00 (czasu litewskiego),

 ul. Jundos 2, wieś Padvariškiai, Starostwo Punia,

w Rejonie Alytaus LT-64463

w ramach projektu

nr LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół“

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 – 2013

 

Liczba miejsc ograniczona

 

Wszystkich chętnych prosimy rejestrować się w Urzędzie Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23, pokój nr 7, tel. 875161082, emailem: ug_punsk@poczta.onet.eu do 9 lipca 2014 r.

 

02.06.2014

 Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału

w przejeździe bryczkami,

który odbędzie się

dnia 13 czerwca 2014 r.

o godz. 14:00 (czasu polskiego)

w ramach projektu

nr LT-PL/170 „Wszystkie przygraniczne drogi prowadzą do domów przyjaciół“

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 – 2013

 

Zbiórka w Centrum Wypoczynku i Rozrywki „Šilainė”,

Oszkinie 41, 16-515 Puńsk

 

Liczba miejsc ograniczona

 

»

22.04.2014

Wójt Gminy Puńsk uprzejmie informuje,
iż dzień 02 maja 2014 roku (piątek)
jest dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Gminy Puńsk

Z poważaniem
Wójt Witold Liszkowski


(za święto przypadające w dniu 3 maja 2014 r. w sobotę udziela się dnia wolnego od pracy - art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Spotkanie informacyjne pt. „Pożyczki i poręczenia szansą na rozwój – dostępne formy wsparcia przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

17.04.2014

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Pożyczki i poręczenia szansą na rozwój – dostępne formy wsparcia przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich”, dotyczące możliwości pozyskania pozadotacyjnego wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich przez przedsiębiorstwa.
Spotkanie odbędzie w 7 maja 2014 r. w godz. 10.00-13.00, w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
przy ul. Poleskiej 89, sala 318 b, I piętro.

»

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.

13.03.2014

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

»

04.03.2014

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału
w zawodach saneczkowych pn.:
„Nie zmarznij sąsiedzie! II”,
które odbędą się
dnia 6 marca 2014 r.
o godz. 11:00
w ramach projektu nr LT-PL/131 „Zawody na pograniczu“

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 – 2013

Zawody odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelment
16-404 Jeleniewo, Szelment 2
Zbiórka przy Urzędzie Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23
o godz. 10:00
Wszystkich chętnych prosimy rejestrować się w Urzędzie Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23, pokój nr 7, tel. 875161082, emailem: ug_punsk@poczta.onet.eu do 5 marca 2014 r.

Liczba miejsc ograniczona    >>> więcej

Przetarg pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

21.02.2014

WÓJT GMINY PUŃSK
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Puńsk:

1. Dz. nr 94/1 o pow. 0,3235 ha, obręb Nowiniki, KW SU1N/00009451/8, cena wywoławcza: 14.000 zł, wadium: 1.400,- zł. Nieruchomość tworzy skarpa ze spadkiem w kierunku południowym, kształt zbliżony do prostokąta. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., działka ta, przeznaczona była na cele rolnicze z dodatkową funkcją usługową na poziomie elementarnym jako teren adaptowanej szkoły podstawowej 8-klasowej. Dla tej działki nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowiniki.


2. Działka nr 50 o pow. 0,8352 ha, obręb Wołyńce, KW SU1N/00001976/8, cena wywoławcza: 18.000 zł, wadium: 1.800,- zł, Działka gruntu niezabudowana użytkowana rolniczo o kształcie prostokąta.


3. Działka nr 198 o pow. 0,500 ha, obręb Szołtany, KW SU1N/0000663/6, cena wywoławcza: 12.000 zł, wadium: 1.200,- zł, Nieruchomość tworzą grunty orne, pastwiska trwałe i zadrzewienia.


4. Działka nr 57 o pow. 0,5400 ha, obręb Szlinokiemie, KW SU1N/00002965/5, cena wywoławcza: 13.000 zł, wadium: 1.300,- zł, Działka gruntu niezabudowana użytkowana rolniczo o kształcie prostokąta.
Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., działki nr 50 o. Wołyńce, 198 o. Szołtany i 57 o. Szlinokiemie, przeznaczone były na cele rolnicze i dotychczas są tak użytkowane. Dla tych działek nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wołyńce, Szołtany i Szlinokiemie.


Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, w sali konferencyjnej (I piętro).


Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Sejny Oddział Puńsk nr 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001 do dnia 24 marca 2014 r., z dopiskiem której nieruchomości dotyczy.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Termin wniesienia opłaty za nabycie: do czasu zawarcia umowy sprzedaży.
Koszty sporządzenia notarialnej umowy i opłaty sądowej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z powodu ważnych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk oraz opublikowano na stronie internetowej www.ugpunsk.pl i BIP urzędu.


Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87-516-10-20). >>> więcej

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP