zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-98-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Helena Wojlanis  

Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

BIAŁA NIEDZIELA - 10 grudnia 2017 roku

21.11.2017

Gmina Puńsk
w ramach projektu nr LT-PL-1R-049 pt. „Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG VA Litwa – Polska 2014 -2020
zaprasza


na testy diagnostyczne takie jak: poziom cholesterolu, poziom cukru we krwi, testy słuchowe, ocena wzroku, ciśnienie krwi i konsultacje medyczne
oraz wykłady promujące zdrowe i aktywne starzenie się wśród mieszkańców pogranicza polsko-litewskiego

»

27.10.2017

I N F O R M A C J A


Wójt Gminy Puńsk uprzejmie informuje,
iż dzień 03 listopada 2017 r. (piątek)
jest dniem wolnym od pracy
w Urzędzie Gminy Puńsk
w zamian za dzień 11 listopada 2017 r. – święto przypadające w sobotę (art. 130 § 2 Kodeksu pracy).

Wójt
Witold Liszkowski

25.10.2017

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 listopada 2017 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie      4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w zakładce Edukacja → Stypendia → Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce → 2016/2017

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA w ramach projektu LT-PL-1R-049 "Współpraca transgraniczna dla zdrowej starości i dobrobytu społecznego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Litwa-Polska (INTERREG VA)

20.10.2017

05.10.2017

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP