zaloguj się   |   załóż konto   |   kontakt   |   mapa strony   |
  |      |       |

Urząd Gminy Puńsk

URZĄD GMINY PUŃSK

ul. Mickiewicza 23
16-515 Puńsk
tel.(+48 87) 5161 048
fax (087) 5161 048
e-mail:
ug_punsk@pro.onet.pl

NIP 844-10-90-742, REGON 000539584 

Opłaty i podatki lokalne można wpłacać na konto bankowe Urzędu Gminy
BS Sejny O/Puńsk: 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001

 


Wójt

Witold Liszkowski

email: ug_punsk@pro.onet.pl


ZASTĘPCA WÓJTA, SEKRETARZ GMINY
Jan Wojczulis
tel: (0-87) 5161048


SKARBNIK 
Danuta Szymczyk  
tel: (0-87) 5161051


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Waldemar Krakowski
tel: (0-87) 5161483
Terminy przyjęć interesantów: każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00

drukuj PDF 

Spotkanie informacyjne pt. „Pożyczki i poręczenia szansą na rozwój – dostępne formy wsparcia przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

17.04.2014

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Pożyczki i poręczenia szansą na rozwój – dostępne formy wsparcia przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich”, dotyczące możliwości pozyskania pozadotacyjnego wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich przez przedsiębiorstwa.
Spotkanie odbędzie w 7 maja 2014 r. w godz. 10.00-13.00, w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
przy ul. Poleskiej 89, sala 318 b, I piętro.

»

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.

13.03.2014

Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych, produkcja i sprzedaż energii.

W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego można składać wnioski o dofinansowanie do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.

»

04.03.2014

Serdecznie zapraszamy
do wzięcia udziału
w zawodach saneczkowych pn.:
„Nie zmarznij sąsiedzie! II”,
które odbędą się
dnia 6 marca 2014 r.
o godz. 11:00
w ramach projektu nr LT-PL/131 „Zawody na pograniczu“

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 – 2013

Zawody odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelment
16-404 Jeleniewo, Szelment 2
Zbiórka przy Urzędzie Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23
o godz. 10:00
Wszystkich chętnych prosimy rejestrować się w Urzędzie Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23, pokój nr 7, tel. 875161082, emailem: ug_punsk@poczta.onet.eu do 5 marca 2014 r.

Liczba miejsc ograniczona    >>> więcej

Przetarg pierwszy ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

21.02.2014

WÓJT GMINY PUŃSK
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Puńsk:

1. Dz. nr 94/1 o pow. 0,3235 ha, obręb Nowiniki, KW SU1N/00009451/8, cena wywoławcza: 14.000 zł, wadium: 1.400,- zł. Nieruchomość tworzy skarpa ze spadkiem w kierunku południowym, kształt zbliżony do prostokąta. Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., działka ta, przeznaczona była na cele rolnicze z dodatkową funkcją usługową na poziomie elementarnym jako teren adaptowanej szkoły podstawowej 8-klasowej. Dla tej działki nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowiniki.


2. Działka nr 50 o pow. 0,8352 ha, obręb Wołyńce, KW SU1N/00001976/8, cena wywoławcza: 18.000 zł, wadium: 1.800,- zł, Działka gruntu niezabudowana użytkowana rolniczo o kształcie prostokąta.


3. Działka nr 198 o pow. 0,500 ha, obręb Szołtany, KW SU1N/0000663/6, cena wywoławcza: 12.000 zł, wadium: 1.200,- zł, Nieruchomość tworzą grunty orne, pastwiska trwałe i zadrzewienia.


4. Działka nr 57 o pow. 0,5400 ha, obręb Szlinokiemie, KW SU1N/00002965/5, cena wywoławcza: 13.000 zł, wadium: 1.300,- zł, Działka gruntu niezabudowana użytkowana rolniczo o kształcie prostokąta.
Zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Puńsk, który utracił moc dnia 31.12.2003 r., działki nr 50 o. Wołyńce, 198 o. Szołtany i 57 o. Szlinokiemie, przeznaczone były na cele rolnicze i dotychczas są tak użytkowane. Dla tych działek nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu i nie przystąpiono do opracowywania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wołyńce, Szołtany i Szlinokiemie.


Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk, w sali konferencyjnej (I piętro).


Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Sejny Oddział Puńsk nr 65 9354 0007 0070 0700 0420 0001 do dnia 24 marca 2014 r., z dopiskiem której nieruchomości dotyczy.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
Termin wniesienia opłaty za nabycie: do czasu zawarcia umowy sprzedaży.
Koszty sporządzenia notarialnej umowy i opłaty sądowej w całości ponosi nabywca nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z powodu ważnych przyczyn.
Ogłoszenie o przetargu wywieszono w siedzibie Urzędu Gminy Puńsk oraz opublikowano na stronie internetowej www.ugpunsk.pl i BIP urzędu.


Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Puńsk ul. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk (tel. 87-516-10-20). >>> więcej

19.02.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Nasza Suwalszczyzna" rozpoczęło nabór chętnych na kursy zawodowe zorganizowane w ramach projektu „Nowe Możliwości".


Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, do 30 roku życia, mieszkające na terenie powiatów sejneńskiego i suwalskiego oraz miasta Suwałki. Zakwalifikowanych zostanie 50 osób.
Uczestnicy zostaną kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodów:
1. Operator sprzętu komputerowego + specjalistyczny kurs ECDL Core
2. Przedstawiciel handlowy + kurs prawo jazdy kat. B
3. Spedytor + kurs języka angielskiego
4. Doradca klienta + kurs języka angielskiego

Ponadto wezmą udział w cyklu zajęć wzmacniających kompetencje społeczno-zawodowe, które obejmują:
poradnictwo zawodowe – planowanie ścieżki aktywizacji społeczno - zawodowej
poradnictwo psychospołeczne prowadzone w formie grupowego coachingu kariery
pośrednictwo pracy

W trakcie uczestnictwa w projekcie wszyscy uczestnicy otrzymają:
• stypendium wypłacane przez okres 5 miesięcy,
• zwrot kosztów dojazdów na szkolenia,
• wyżywienie lub przerwy kawowe w trakcie szkoleń,
• materiały szkoleniowe.
Dla 25 uczestników zostaną zorganizowane trzymiesięczne płatne staże zawodowe.

»

13.02.2014

 Informuję, iż Wojewoda Podlaski ogłosił kolejną, piątą edycję konkursu

INICJATYWA SPOŁECZNA ROKU.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego, które prowadzą działalność na rzecz lokalnej społeczności, aktywizują najbliższe środowisko,organizują przedsięwzięcia z myślą o najbliższym otoczeniu, kształtują zasady współżycia społecznego oraz integrują lokalną społeczność. Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji konkursu zawarte są w załączonej ulotce informacyjnej.
 >>> więcej

Rozpoprządzenie Wojewody Podlaskiego

13.02.2014

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. >>>więcej

Bezpołatne szkolenia

07.02.2014

 BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS I ICH DOMOWNIKÓW


Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie „Nowe kwalifikacje- nowe możliwości- szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa” osoby, które:
1. są ubezpieczone w KRUS, bądź są domownikiem rolnika,
2. zamieszkują na terenie województwa podlaskiego w gminie wiejskiej, miejsko- wiejskiej, bądź w mieście do 25 tys mieszkańców,
3. chcą podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą,
W ramach Projektu realizowane będą następujące szkolenia:
1. kurs prawa jazdy kat. C + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C,
2. kurs prawa jazdy kat. D + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D,
3. Przedstawiciel handlowy + kurs prawa jazdy kat. B,
4. Kucharz + kurs prawa jazdy kat. B,
5. Monter/ka urządzeń energii odnawialnej,
Gwarantujemy:
- zwrot kosztów na zajęcia,
- materiały szkoleniowe,
- catering podczas zajęć,
REKRUTACJA DO PROJEKTU CIĄGŁA.
Więcej informacji na stronie: www.nowekwalifikacje.info
lub pod nr telefonu: 85-652-61-07
Biuro Projektu:
Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (nad kinem TON)
Ul. Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok

>>> więcej

31.01.2014

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

do wzięcia udziału
na jazdę sankami
która odbędzie się
6 lutego 2014 r.
o godz. 12:00 (czasu litewskiego)
w Daugai (Litwa)
Zbiórka uczestników przy Centrum Kultury w Daugai

w ramach projektu
nr LT-PL/131 „Zawody na pograniczu“ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 – 2013

Wszystkich chętnych prosimy rejestrować się w Urzędzie Gminy Puńsk, ul. Mickiewicza 23, pokój nr 7, tel. 875161082, emailem: ug_punsk@poczta.onet.eu do 4 lutego 2014 r.

Liczba miejsc ograniczona

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego w Puńsku

28.01.2014

ZARZĄDZENIE Nr 111/2014
WÓJTA GMINY PUŃSK
z dnia 24 stycznia 2014 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę lokalu użytkowego


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2004, Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§1. Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres od 01.04.2014 roku do 31. 03. 2017 roku nieruchomość stanowiącą budynek karczmy z wyposażeniem na prowadzenie restauracji wraz z przyległymi parkingami stanowiącą własność Gminy Puńsk, zlokalizowaną na części działki nr 622/2 obręb Puńsk.
§2.Szczegółowe warunki dzierżawy będzie określać umowa dzierżawy.
§3.1. Ogłoszenie o przetargu, o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Ogłoszenie o przetargu wywiesić w siedzibie Urzędu Gminy, opublikować w prasie codziennej lokalnej oraz zamieścić na stronie internetowej.
3. Informację o ogłoszeniu przetargu podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. >>>więcej
Wójt Gminy
Witold Liszkowski

[ wszystkie aktualności ]CIT

BIP